ผลงานที่ผ่านมา
งานทดสอบความสมบูรณ์และกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม
โครงการปรับปรุงโรงงาน บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
โครงการคลังสินค้า SMC-LP1 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
โครงการฝายพร้อมอาคารประกอบ ฝายดอยน้อย อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
โครงการบ้าน วรารมย์ พรีเมี่ยม ศาลากลาง และแก้วนวรัฐ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
โครงการไซโล Wet Bin 250 tons. โรงงานอาหารสัตว์ลำพูน เครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ
โครงการหอพักนักศึกษาแพทย์ 14 ชั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
โครงการคอนโดมิเนียมศุภาลัยมอนเต้ 2 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
โครงการคอนโดมิเนียม Escent Condo จ.เชียงใหม่ บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
โครงการคอนโดมิเนียม Escent Condo จ.ขอนแก่น บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
โครงการอาคารคลังสินค้าโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ผลงานระหว่างดำเนินการ
โครงการอุโมงค์ทางลอดแยกแม่โจ้ บริษัท พีซีเอ็น คอร์ป จำกัด
โครงการ Life Style Mall @ Nimman Chiangmai บริษัท ฤทธา จำกัด
โครงการโรงแรม โฮม เชียงใหม่ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด
โครงการโรงแรม Inside House บริษัท ชัดเจน คอนสตรัคชั่น แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
โครงการโรงแรมบุรีรัตนา บริษัท สยามก่อสร้าง (๒๐๑๖) จำกัด
โครงการโรงแรม แอท เกท ท่าแพ บริษัท ธวณัฐ จำกัด
โครงการ Hotel 8 Story Chiangmai บริษัท หาดใหญ่นันทกร จำกัด
โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย จ.เชียงราย บริษัท ฤทธา จำกัด