บริการของเรา
ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Seismic Test
ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี Dynamic Load Test
เครื่องมือทดสอบ
ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Seismic Test
ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยวิธี Dynamic Load Test